Frågor & Svar

Hur går ett lämplighetstest till?

Lämplighetstestet är viktigaste momentet som också visar på om hunden är lämplig, hur hundteamet samarbetar och framför allt kommer hunden att trivas med sin uppgift som social tjänstehund.

När vi kallar till lämplighetstest inför en kursstart så handlar det om att vi vill undersöka hur förutsättningarna ser ut hos hund och förare att kunna utbilda sig och diplomera sig som hundteam. Ett lämplighetstest kan även kallas för inprovning.

Testet finns till för att vi ska kunna se om hunden klarar av de påfrestningar som hundarna kan utsättas för under en praktik. Det är ett lämplighetstest där vi ser om hunden har tendens till att slå över och bli aggressiv, rädd eller att den helt enkelt skulle ta skada av att jobba som terapihund. Hundens välbefinnande är vår prioritet. Efter genomfört test får man en träningsplan för vad man måste träna mer på alt. komma tillbaka och prova in igen. Vissa moment tillåter vi ej nedslag på.

Genom att du anmält dig till testet antas du vilja gå kursen. Testet är till för att vi ska se förutsättningarna för er att gå vår utbildning. Det är inte användbart i andra avseenden eller för andra utbildningar. Har du för avsikt att gå kursen vid ett senare tillfälle råder vi dig att göra det test som är kopplat till den kursen.

Inför testet-  Kallelse

Kallelse med tidsangivelse och adress kommer att mailas till dig så håll utkik på din mail som du angav i anmälan. Kommer det ingen kan det i så fall bero på att mailadressen är felstavad. Har du inte fått kallelse senast veckan före testet ber vi dig återkomma till info@terapihundskolan.se.  Vi skickar ut den veckan före testet för att se till att så få tidsförändringar sker. Se till att vara på plats i god tid för ditt test och vänta utanför lokalen eller i receptionen om sådan finns. Vi kommer och hämtar dig när vi är redo att testa din hund. Viss förskjutning i tid kan uppstå. Vi har ofta svårt att prata i telefonen denna dag. Om du kört vilse eller behöver kontakta oss är det bäst att skicka sms.

Testmoment

När vi gör lämplighetstestet tittar vi på dig och din hunds allmänlydnad. Hunden ska kunna sitt stanna kvar, ligg stanna kvar, gå fint i kopplet samt klara av hundmöten.  Vi tittar på hur hundens socialitet yttrar sig både med dig som hundförare närvarande och enskilt med testledare, vi tittar på hundens samarbetsförmåga, träningsförmåga, miljökänslighet, lek, hundmöte, fasthållande kram. Vi tittar även på hur hunden tar emot godis, hur den hantera en stökig/stirrande person samt en omild hantering.

Där möjlighet ges tittar vi också på om hunden trivs med att åka hiss. (kan inte detta utföras här så utförs det under kursens gång). Det kan komma att vistas andra hundar i anslutning till lokalen där testmomenten utförs.

Ta med

Favoritleksak
Gott godis

Du får ej ha stryphalsband på hunden eller annat halsband som tillfogar obehag. Tillåtet halsband är halsband med ”snabbknäppe” ”säkerhetsknäppe” (Finns att köpa i vår webshop)

Vad händer efter testet?

Genom att göra lämplighetstestet antas du vilja gå kursen. Beroende på när du gjorde din anmälan har du fått ett antagningsnummer i våra listor. Genom din anmälan antar vi att du vill gå kurs hos oss. Detta innebär att om du och din hund klarar testet så har du också en plats på utbildningen förutsatt att du inte står på reservplats. Reservplats har du om du har ett antagningsnummer som är högre än 10.

När ni klarat testet kommer en faktura att skickas ut till dig om du inte fått den redan vid lämplighetstestet. Anmälan är bindande och du meddelar på lämplighetstestet om du av någon anledning inte ska gå kursen.  Observera att fakturorna måste vara betalda före kursstart.

Veterinärbesiktning

Vi vill efter utfört test och inför kursstart att ni utför en veterinärbesiktning som intygar att hunden är frisk och smärtfri. Detta veterinärintyg kommer du att ladda upp på vår e-learningplattform.

Vad är en Besökshund

Besökshundsteamet arbetar med att skapa aktivitet och motivation. Ett besökshundsteam arbetar under enkla former där man inte har någon målinriktad verksamhet och arbetet utvärderas inte och dokumenteras inte.

Besökshundsutbildningen är själva basplattformen att stå på. Genom att gå denna utbildning får du grundnivån i det du behöver veta för att kunna implementera hund i vård, skola och omsorg. I detta steg utbildas du i att arbeta med din hund i att göra enklare besök.

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja vård- och terapihundsutbildning.

Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar.

Går man vidare till att utbilda sig till Terapihund/Vårdhund eller Skolhund förbereds man på att arbeta målinriktat där interventionen också skall dokumenteras och utvärderas. Interventionerna följer ofta en vårdplan eller individuell utvecklingsplan. Ofta arbetar hundteamet på remiss.

Vad är en Terapihund och Vårdhund

Egentligen är det ingen större skillnad på utbildningen av Terapihund och Vårdhund. Vårdhundsteamet är begränsat till att göra sin verksamhetsförlagda utbildning inom äldreomsorg och med människor med förvärvad hjärnskada. Detta enligt svensk standard för utbildning av vårdhund. Utöver detta är det ingen skillnad, Terapihundsteamet kan arbeta även inom äldrevård och med personer med olika typer av funktionsnedsättningar förutom psykiatri, barn, omsorg m.m.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar till Terapihund och Vårdhund. 

Vad är en Skolhund

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Skolhunden är ett övergripande begrepp som innefattar de olika varianterna vars olika målgrupper man arbetar med.

Läshund – ett koncept vars primära uppgift är att arbeta med att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse alt öva på att läsa. Vi arbetar med inspiration utifrån ett koncept som heter R.E.A.D ifrån USA. Förkortningen står för Reading Education Assitance Dog. Utbildningen ger dig en examen hos R.E.A.D i USA och rättighet att använda dig av deras koncept i arbetet med barn. Man kan välja att examinera sig i enbart denna licens.

Fadderhunden – övningar kopplat till läroplanen

Detta koncept är specialkonstruerat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg. Ett koncept som bygger på att utveckla barns empati, respekt och ansvar för djur och natur. I konceptet innefattas övningar kopplade till läroplanen, sagobok, målarblad, blanketter och material framtaget för ett professionellt  upplägg gällande säkerhet, allergier och arbetsmiljö.

Fadderhundskonceptet är mycket uppskattat och flexibelt. Ett koncept applicerbart i de flesta verksamheter och formas efter gruppens/individens behov.

Konceptet är varumärkesskyddat hos PRV.

Här kan du läsa mer om skolhundsutbildningen

Hur gammal måste/får hunden vara?

För att utbilda sin hund och göra ett lämplighetstest ska hunden ha fyllt ett år. För att utbilda sin hund får hunden vara vilken ålder som helst. Vi har ingen övre ålder utan kravet vi har är att hunden ska vara frisk och smärtfri. Inför kursstart vill vi att ni lämnar ett besiktningsintyg på att hunden är frisk och smärtfri.

Har man en hund som är exempelvis 7-8år så behöver man ha i beaktning att hunden blir äldre med åren och vissa sjukdomar kan uppstå. Skulle det av någon anledning uppstå en situation där hunden blir sjuk kan du slutföra utbildningen med en annan hund. Det är dock viktigt att förstå att den nya hunden måste genomföra ett lämplighetstest och utföra samma mängd praktiktimmar och de grundfärdigheter vi har som krav.

Jag vill utbilda flera hundar

När du väl utbildat och diplomerat en hund kan du utbilda flera hundar på egen hand. Om du vill examinera din hund hos oss måste du följa några hållhakar, dvs:

1. Lämplighetstest

2. Genomföra och examinera grundfärdigheterna för respektive titel du väljer att examinera din hund i.

3. Genomföra och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildning enl. det antal timmar som utbildningen kräver.

4. Diplomering av dig och din hund tillsammans.

Du kan även välja till ett coachingpaket där vi hjälper till från lämplighetstestet fram till diplomering.

Jag vill ta min utbildning på avbetalning

Vi samarbetar med ett företag som heter Human Finans. www.humanfinans.se

Kontakta dem i god tid för att lägga upp en avbetalningsplan.