Koira-avusteinen työskentely - ammatillista laatutyötä

Koirilla on positiivinen vaikutus moniin ihmisiin. Koirien kanssa työskennellään pääasiassa ikäihmisille, mutta myös monelle muulle ikäryhmälle kohdistuvissa palveluissa osana hoitoa, liikuntaa ja kuntoutusta tai sosiaalista kanssakäymistä. Näissä hyödynnetän koirien positiivisia vaikutuksia terveyttä edistävänä tekijänä. Juuri tästä syystä on tärkeää, että koirat työskentelevät valvotuissa olosuhteissa ja että toiminnasta vastuussa olevat henkilöt noudattavat voimassa olevia säännöksiä.

On tärkeää, että terapiakoirien työskentely tehdään osaksi toiminnan systemaattista laatutyötä. Tämä tarkoittaa muun muassa riskianalyysin tekemistä, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tekemistä ja seuraamista sekä sitä, että terapiakoirien työskentelylle on olemassa vakiintuneet menettelyt.

Terapiakoirakoulut ovat tärkeässä asemassa terapiakoirien työn laadunvalvojina.